Quad Core 4:2:2:1 ratio Time Release Protein Blend
Think Smart, Eat Smart Per serving: 34g proteins, 7g BCAAs, 6g carbs, 1g fat Smartlabs®

Cvičení, posilování, svaly - vše na jednom místě!

Finále 1. ligy ve vzpírání družstev mužů - Sokolov

Je sobota 14. října 2017 9:45 ráno a za 75 minut začne první soutěž ve vzpírání, které jsem součástí...

Pavel Zadražil - rozhovor

Pavle, já vlastně ani nevím, jak začít tento rozhovor. Představovat se tentokrát nemusíš, rozhovor p...

Olympia Strongman - mistrovství ČR 2017 - profi

Už jste si přečetli první část reportu z MČR strongman Olympia Brno na http://osvalech.cz/zpravy/ite...

  • Finále 1. ligy ve vzpírání družstev mužů - Sokolov

    Je sobota 14. října 2017 9:45 ráno a za 75 minut začne první soutěž ve vzpírání, které jsem součástí...

  • Pavel Zadražil - rozhovor

    Pavle, já vlastně ani nevím, jak začít tento rozhovor. Představovat se tentokrát nemusíš, rozhovor p...

  • Olympia Strongman - mistrovství ČR 2017 - profi

    Už jste si přečetli první část reportu z MČR strongman Olympia Brno na http://osvalech.cz/zpravy/ite...

Periodizace a teorie silového tréninku

pondělí 22. srpen 2011 21:14

Existují dvě základní teorie přístupu k tréninku. Teorie jednoho faktoru – superkompenzace, a teorie dvou faktorů – Dual Factor Theory. Kulturistika má tendenci se řídit první teorií, ovšem ostatní sporty závislé na síle se orientují podle druhé teorie.
Podle teorie superkompenzace je následkem tréninku vyčerpání biologické hmoty, nejčastěji množství glykogenu ve svalech, což snižuje připravenost sportovce. Odpočinek vede k superkompenzaci, neboli ke zvýšení biologické hodnoty na a nad obvyklou úroveň. Záleží tedy na správně zvolené době odpočinku mezi tréninky, aby došlo k dostatečné kompenzaci a došlo dokonce i ke zvýšení zásob glykogenu nad minulou úroveň.
Při správně zvolené frekvenci tréninku vstupuje sportovec do tréninkové jednotky v časovém okamžiku nejvyšší biologické hmoty. Špatně zvolená frekvence znamená vstup do tréninkové jednotky před okamžikem dosažení nejvyšší biologické hmoty nebo už po sestupu biologické hmoty, tedy pozdě. Při krátké době odpočinku připravenost dlouhodobě klesá, při dlouhé době odpočinku připravenost stagnuje. Pouze při správně dlouhé době odpočinku vedou jednotlivé tréninkové stimuly v delším čase k růstu biologické hmoty.

evo"

Přitom musí být sportovec vystaven takovému stimulu, aby došlo k takovému „přepětí“ organismu, které povede k následné superkompenzaci. Čím je vyšší vyčerpání, tím je vyšší efekt superkompenzace, zároveň je ovšem nutný delší čas na superkompenzaci. Délka doby odpočinku je podmíněna mírou předchozího vyčerpání. Problémem je, že teorie superkompenzace nepočítá s kumulací únavy v delším časovém období, což se ovšem v praxi samozřejmě děje.
Existuje však i v rámci superkompenzace teorie odložené superkompenzace, která nepřímo pracuje s delším časovým trváním přepětí organismu. Jednoduše vysvětleno: sportovec vstupuje cíleně do tréninku před dosažením úplné superkompenzace, čímž by měl přepětí ještě prohloubit a dosáhnout daleko hlubšího stimulu k budoucí superkompenzaci.
S kumulací únavy v delším časovém období počítá teorie druhá. Teorii dvou faktorů si můžeme zjednodušeně popsat tak, že nezáleží jen na okamžitém tréninkovém stimulu a jemu odpovídající přestávce, ale i na kumulaci únavy v delším čase. Při stále stejné stimulaci dochází velmi rychle k maladaptaci, negativní adaptaci na zátěž a připravenost se vlivem kumulující se únavy snižuje.
Ukazuje se, že největší výsledky v silových sportech jsou dosahovány při použití tzv. loading fáze (zvyšující se zatížení) v trvání 2-6 týdnů vystřídaných deloading fází (snižující se zatížení) v trvání 1-4 týdny.

relax"

Nejdůležitější věcí je poznat, jak dlouho má trvat fáze zvyšujícího se zatížení a kdy zařadit druhou fázi. To by mělo být kromě jiného náplní pozorování a rad dobrého trenéra.
V praxi je celá tato koncepce očividná ve způsobu zatížení organismu během silového cyklu. V první fázi dochází k vysoké stimulaci hlavně miofibriální a sarkomerové hypertrofie, popřípadě i sarkoplazmatické hypertrofie pomocí 3-5 opakování v sérii popřípadě 5-10 opakování v sérii. Jedná se o vysoký objem práce s nižší intenzitou. Taková stimulace vede ke zvýšení hmoty svalu a síly. V druhé fázi dochází ke stimulaci nervové efektivity pomocí 1-3 opakování, zvyšuje se procento motorických jednotek, které mohou být v daný moment aktivovány. Tím dojde ke zvýšení (vyladění) síly pro 1 opakování.
Proto vidíme u všech úspěšných silových cyklů fázi narůstající zátěže v prvních až 6-ti týdnech, následuje fáze s vysokou intenzitou, ale nízkým objemem práce po dobu dalších 2-3 týdnů. Konečný týden až dva před soutěží je ve znamení unloadingu pro úplné odeznění únavy. Klesá i intenzita i objem práce. Úroveň připravenosti zůstává stejná.
Důležité je najít pro sebe správný model, ve kterém zkombinuji únavu a přepětí s odpočinkem a podtrénováním, aby se dostavily přírůstky z daného přepětí.

Diskuze ke článku na našem fóru!

"Autorská práva vykonává autor. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení autora je zakázáno."

Zanechat komentář