Quad Core 4:2:2:1 ratio Time Release Protein Blend
Think Smart, Eat Smart Per serving: 34g proteins, 7g BCAAs, 6g carbs, 1g fat Smartlabs®

Cvičení, posilování, svaly - vše na jednom místě!

Finále 1. ligy ve vzpírání družstev mužů - Sokolov

Je sobota 14. října 2017 9:45 ráno a za 75 minut začne první soutěž ve vzpírání, které jsem součástí...

Pavel Zadražil - rozhovor

Pavle, já vlastně ani nevím, jak začít tento rozhovor. Představovat se tentokrát nemusíš, rozhovor p...

Olympia Strongman - mistrovství ČR 2017 - profi

Už jste si přečetli první část reportu z MČR strongman Olympia Brno na http://osvalech.cz/zpravy/ite...

  • Finále 1. ligy ve vzpírání družstev mužů - Sokolov

    Je sobota 14. října 2017 9:45 ráno a za 75 minut začne první soutěž ve vzpírání, které jsem součástí...

  • Pavel Zadražil - rozhovor

    Pavle, já vlastně ani nevím, jak začít tento rozhovor. Představovat se tentokrát nemusíš, rozhovor p...

  • Olympia Strongman - mistrovství ČR 2017 - profi

    Už jste si přečetli první část reportu z MČR strongman Olympia Brno na http://osvalech.cz/zpravy/ite...

Co je to síla?

pátek 31. březen 2006 13:17
Pojďme se podívat na teorii síly, svalové kontrakce a stimulace v trošku rozsáhlejším přehledu.

Charakteristika:
Silová schopnost je schopnost překonávat nebo udržovat vnější odpor svalovou kontrakcí (stahem).Struktura:

1) Statická síla
- využívá izometrické kontrakce

2) Dynamická síla
a) výbušná síla (explosivní)
- je charakteristická maximálním zrychlením při středních a nižších odporech

b) rychlá síla
- je charakteristická nemaximálním zrychlením ale maximální rychlostí pohybu při nízkém a středním odporu
c) pomalá síla
- je charakteristická stálou rychlostí pohybu při hraničních odporech

3) Vytrvalostní síla
- je definovaná jako schopnost udržet intenzitu svalové kontrakce po stanovenou dobu (veslování, plavání, běh na lyžích, atd.)


Druhy kontrakcí:

a) izometrická
- nedochází ke zkrácení svalu
b) koncentrická
- dochází ke zkrácení svalu a pohyb směrem k tělu
c) excentrická
- dochází ke zkrácení svalu a pohyb směrem od tělaMetody rozvoje síly:

1) Metoda maximálních úsilí (těžkoatletická)
- dochází k překonávání nejvyšších odporů (95-100% * viz níže), rychlost pohybu je malá, opakování je běžně v rozpětí 1-3 a odpočinek 2-4 minuty

2) Metoda opakovaných úsilí(kulturistická)
- dochází k překonávání nemaximální zátěže (65-85%), opakování se pohybuje v rozmezí 8-12

3) Metoda rychlostní
- nastavení odporu se pohybuje kolem 30-60%, je nutné vykonávat pohyb co nejvyšší rychlostí v koncentrické části, opakování se pohybuje 6-15, dochází k rozvoji rychlosti

4) Metoda kontrastní
- kombinace dvou předchozích metod, střídáme různé odpory a to nám umožňuje různé rychlosti provedení pohybu, kontrast zde najdeme v podobě velkých a malých odporů & rychlého a pomalého pohybu,
Dochází k zlepšování nitrosvalové a mezisvalové koordinace, odpor může být 30-80%, opakování 5-12

5) Metoda izometrická
- svalová činnost zaměřená proti pevné opoře po dobu 5-15 s, opakování 3-8, úsilí má být postupně zvyšováno, nevýhoda této metody je že chybí nervosvalová koordinace

6) Metoda intermediární
- kombinace statické a dynamické práce (izotonická a izometrická kontrakce), pohyb začíná dynamickým cvičením, pak následuje výdrž v dané poloze (asi na 3-5s) a dokončení pohybu, chybí opět nervosvalová koordinace

7) Metoda brzdivá(excentrická)
- překonávání nadhraničních odporů (100-150 %), jde pouze o excentrickou práci s nutnou dopomocí, chybí nervosvalová koordinace, metoda je velmi nebezpečná z důvodu natrhnutí úponu/svalu nebo selhání svalu a následného pádu závaží na cvičence

8) Metoda izokinetická
- klade stejné nároky na svalové úsilí ve všech bodech pohybu (např. řetezy zavěšené na koncích činky na cviku benchpress odvíjející se ze země, rezistentní gumy)

9) Metoda plyometrická
- snaha po dosažení maximálně rychlé (výbušné) kontrakce, protažení (stretch reflex) předchází vlastnímu aktivnímu pohybu, mohou nastat 2 případy navození předpětí:
a) kinetickou energií břemene: pád břemene & brzdivá kontrakce, protahovací reflex a následná aktivní práce (metoda rázová)
b) izometrické úsilí s následným snížením odporu: speciální zařízení s uvolněním odporu & ještě rychlejší zrychlení pohybu

10) Metoda elektrostimulace
- kontrakce je podněcována prostřednictvím impulsů z elektrod, nemůže 100% nahradit klasický tréninkTesty silových schopností:

1) Statická síla
- měříme čas výdrže s daným odporem (výdrž ve shybu)

2) Výbušná síla
- měříme překonanou vzdálenost břemene (vrh koulí, hod oštěpem, skok daleký)

3) Vytrvalostní a rychlá síla
a) počet opakování za určitý čas (leh-sed)
b) čas potřebný k realizace stanoveného počtu opakování (běh na 100, 1500 metrů, Cooperův test)
c) nejvyšší možný počet opakování (v počtu shybů, kliků, dřepů)

4) pomalá(maximální síla)
a) absolutní síla: v kilogramech vyjádřena tíha břemene (bench-press, dřep, mrtvý tah)
b) relativní síla: absolutní síla přepočtena na 1 kg
c) dynamometrie: záznam úsilí v čase, který provádíme pomocí různých typů dynamometrů.


Jak stanovíme intenzitu zatížení při určité váze činky?
* Intenzita zatížení se v silových sportech určuje jako procento z maximálního výkonu pro jedno opakování na daném cviku. Například tedy mám odzkoušeno, že na cviku bench press zvládnu na jedno opakování maximálně 135kg. Potom je mých 100% rovno 135kg.

Při tréninku mám na čince naloženo rovných 100kg a pak je tato intenzita vyjádřena 74%. Díky přesné dokumenatci v procentech jsme schopni dopředu plánovat celý tréninkový cyklus a jeho náplň.


Diskuze k článku na našem diskusním fóru


Použitá literatura:
Výkon a trénink ve sportu, Dovalil a spo., Olympia 2002


"Autorská práva vykonává autor. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení autora je zakázáno."

Zanechat komentář