Quad Core 4:2:2:1 ratio Time Release Protein Blend
Think Smart, Eat Smart Per serving: 34g proteins, 7g BCAAs, 6g carbs, 1g fat Smartlabs®

Cvičení, posilování, svaly - vše na jednom místě!

Finále 1. ligy ve vzpírání družstev mužů - Sokolov

Je sobota 14. října 2017 9:45 ráno a za 75 minut začne první soutěž ve vzpírání, které jsem součástí...

Pavel Zadražil - rozhovor

Pavle, já vlastně ani nevím, jak začít tento rozhovor. Představovat se tentokrát nemusíš, rozhovor p...

Olympia Strongman - mistrovství ČR 2017 - profi

Už jste si přečetli první část reportu z MČR strongman Olympia Brno na http://osvalech.cz/zpravy/ite...

  • Finále 1. ligy ve vzpírání družstev mužů - Sokolov

    Je sobota 14. října 2017 9:45 ráno a za 75 minut začne první soutěž ve vzpírání, které jsem součástí...

  • Pavel Zadražil - rozhovor

    Pavle, já vlastně ani nevím, jak začít tento rozhovor. Představovat se tentokrát nemusíš, rozhovor p...

  • Olympia Strongman - mistrovství ČR 2017 - profi

    Už jste si přečetli první část reportu z MČR strongman Olympia Brno na http://osvalech.cz/zpravy/ite...

Melounkův sloupek II.

pondělí 15. leden 2007 12:27
Na samém počátku si vzal Melounek podobně jako ostatní začínající cvičenci svědomitě k srdci rčení „bez práce nejsou koláče“ a po prvním seznámení s posilovnou si sebevědomě rozhodil tréninkový cyklus do 4 pracovních dnů, které posléze doplnil i o den pátý, aby pořádně procvičil i často opomínané partie šikmých břišních svalů, přední hlavy ramen, přitahovače stehen, ohybače kolen a v neposlední řadě zdvihač lopatky. Víkend býval volný, neboť sokolovna nepremávala.O tom, že trénink je pouze část úspěchu na dlouhé cestě za zformováním postavy a získáním nadprůměrné síly, kdy dalšími vpravdě důležitějšími faktory jsou strava a celková životospráva Melounek samozřejmě nevěděl. O jeho stravování se zmíníme v další části seriálu a co se týče životosprávy, i kdyby o ní něco věděl, v gymnasiálních letech by její pravidla stejně uplatnit nemohl.

První dva roky cvičení bychom proto mohli charakterizovat jako pětidenní split, kdy víkendové dny volna byly naplněny celonočním bujarým veselím, jež ovšem občas končilo již kolem půlnoci, kdy se všichni tak nějak rozjeli do svých domovů, a protože Melounkovi jel spoj do jeho malebné vesnice položené v rovině uprostřed chmelnic až v brzkých ranních hodinách, poslední tři hodiny bujarého veselí představovalo jedno pivo, které bylo z nedostatku peněz opatrně usrkáváno, tak, aby nebyl z posledního otevřeného pohostinství potupně vyprovozen.

Aerobní činnost byla zastoupena jednak ranními pochody ožralého Melounka přistiženého průvodčím bez platné jízdenky a vysazeného deset kilometrů před domovem, či později, kdy již vlastnil klíče od posilovny, pěšími letními cestami do okresního města představujíc si, že tvrdá disciplína znemožňující mu jedinou smysluplnou činnost v takovém vedru – ležení ve stínu u vody - bude po zásluze oceněna obdivuhodnými svaly. Začátečníkům je však hej, rostou jako z vody i při naprosto dementních tréninkových splitech, o nevhodnosti stravy a životosprávy nemluvě. Odvrácenou stranou této výhody potom zůstává skutečnost, že neefektivnost svého postupu nepoznají a sveřepě lpí na zažitém stereotypu, jsa přesvědčeni o tom, že pro svůj výkonnostní růst dělají maximum a že víc už to nejde. Někteří tak zůstávají začátečníky napořád.


Postupem času došlo přeci jenom k jisté racionalizaci tréninku, došlo k vypuštění středy, což opět, alespoň na chvíli, zastřelo fakt, že již nějakou dobu přešlapoval na místě. Navíc se začal dostavovat objektivně měřitelný důsledek tréninkového šílenství, tedy zranění, které však Melounkovo nadšení pro činky zchlazovalo vždy jen po nezbytně dlouhou dobu. Určitým stimulem bylo přemluvení Melounka k závodní činnosti, kterou představoval jediný závod v kulturistice v jeho životě, a to na úrovni mistrovství kraje. Musíme upřímně konstatovat, že se závod příliš nevyvedl, a to přesto (spíš ovšem „právě proto“), že mu předcházela bez jakýchkoliv znalostí provedená tvrdá dieta, která neměla s racionálními postupy uvedenými dnes snad již na každé webové stránce o cvičení nic společného.

Charakteristické pro ni bylo vypuštění sacharidů bez jakýchkoliv vln, bílkoviny pocházely pro nedostatek financí převážně ze sójového masa a jediným „spalovačem“ byl karnitin, kterému Melounek přisoudil ještě další imaginární roli, kterou uvedená vábnička nemohla splnit, totiž jakéhosi „udržitele“ hmoty. Když přišel den D, vychrtlý Melounek překvapil pouze jednou. Vlastně dvakrát. Výběrem své hudby pro svoji volnou sestavu (Cradle of Filth) a následným vypadnutím z rytmu zvolené hudby po předvedení prvních dvou postojů volné sestavy pracně nacvičené v polední pauze za kulturákem (vypadnutí z rytmu však nelze vzhledem k pověstné kadenci Nicholase Barkera za bicími COF považovat za Melounkovu chybu).
Následovala další zranění, která nutně musela přijít, neboť ať už dělíme tréninková období Melounkova jak chceme, spojuje je jeden faktor, a tím je naprostá tréninková důslednost, hraničící až s šílenstvím. Pokud někdo ve své knize napsal, že po cvičení dřepů mu bývá obvykle špatně, připadal si Melounek jako nýmand, pokud po tréninku nohou také nevrhl do umyvadla.

Pokud popisoval Dorian Yates v časopise principy svého tréninku Heavy Duty, nedokázal Melounek pochopit, proč nevyčerpá podobně jako jeho idol prsní či zádové svalstvo dvěma cviky o pár sériích, a došel proto k logickému závěru, že jediným důvodem bude použitá váha nářadí. Následovalo několik týdnů s použitím činek, které mohl Melounek bez pomoci sparinga leda tak kutálet.

Pokud se někde dočetl o principu předvyčerpání, můžete vzít jed na to, že mu předkopávání prakticky znemožnilo důstojně přejít ke stojanům na dřepy, jejichž následné provedení tomu také odpovídalo. A když si přečetl dojemný článek o síle vůle, okamžitě jej vyzkoušel v praxi. Vytipoval si dobu, kdy v posilovně kromě nahluchlého vrátného z francouzskými holemi sedícího v kanceláři vedle posilovny nikdo jiný nebyl a „kontrolovaně“ spustil činku o vysněné váze 100kg v domnění, že mu síla vůle (rozuměj strach o život) nedovolí činku nezvednout. Když ho činka zavalila stejně jako již několikrát před tím, v duchu si pogratuloval, že na činku nedal uzávěry a nahnutím činky na jednu stranu zbavil se rostoucí tíhy na hrudníku poté, co se vymrštila na stranu druhou…Nebylo to tím, že by Melounek nepřemýšlel, či že by bezhlavě přebíral všechno, co se k němu dostalo, byla to nešťastná kombinace dlouhodobé stagnace a snahy najít NĚCO, co by jej posunulo zase někam dál, společně se zoufalým nedostatkem informací.

Naštěstí přišel přelom tisíciletí charakterizované zlatou érou internetu. Melounek konečně přestal být závislý na tištěné podobě informací a mohl nerušeně (ovšem velmi vzrušeně!) diskutovat na zvolna vznikajících stránkách o kulturistice a cvičení o opravdové funkci karnitinu, o (ne)účincích přípravků s magickými názvy HMB, ZMA, HGH:), které jsou v dnešní době doplněny přípravky s ještě galaxtičtějšími názvy typu XPand Nitric Oxide Reaktor či třeba Arginin Ethyl Ester AEX NO, nebo předraženými směsi minerálů Methoxeron či rovnou Max Anabol, snažící se zoufale a trapně parazitovat na tajemné gloriole názvem příbuzných, ovšem poněkud zakázaných, bratříčků. A samozřejmě o tréninku, což se ukázalo být nejpodstatnější.

Postupně se oprošťoval od dlouhými léty vštěpovaných polopravd a mýtů o nezbytnosti zařazení sérií do selhání, vynucených opakování, o efektivnosti naprosté likvidace svalu v tréninku a následné dlouhé době regenerace. Zjišťoval, že dřepy a benče lze trénovat 2x - 3x týdně, pouze je třeba dodržet jednoduché pravidlo periodizace tréninku. Že na procvičení bicepsu a tricepsu netřeba vyčlenit celou tréninkovou jednotku, postačí 15 minut na konci každého tréninku. A poznal, že mrtvý tah je králem všech cviků…Výsledkem všech uvedených faktorů bylo bezprecedentní prolomení stagnace, kteréžto nebyla produktem zázračných tréninkových metod, ale zejména tím, že s promyšleným tréninkovým plánem odešla zranění, která byla do té doby největší brzdou jeho tréninkového vývoje.


O jakém nejkurióznějším nesmyslu v oblasti tréninku jste byli přesvědčeni Vy?


Diskuze k článku na našem diskusním fóru


"Autorská práva vykonává autor. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení autora je zakázáno."

Zanechat komentář